Inom Svenska tennisförbundet har man utifrån forskning kring barn och prestation skapat en utvecklingstrappa som syftar till att skapa duktiga och hållbara tennisspelare som vill spela hela livet. Man har tagit hänsyn till barn och ungdomars fysiska och mentala utveckling i olika åldrar och utifrån detta kommit fram till vilka övningar som passar och vilka prestationer man kan vänta sig.

OTK’s verksamhet följer Svenska tennisförbundets utvecklingstrappa och grupperna delas så långt det är möjligt in efter kunskapsnivå. Uppflyttning inom grupperna kan ske under terminen, i samråd mellan tränare och föräldrar.


 

 
utvecklingstrappa.png

MINITENNIS
nybörjare ca 4-8 år

Minitennis är första steget in till tennissporten, här börjar man med lekfulla övningar att bekanta sig med boll och racket. På träningen kombineras tennisövningar med övningar som utvecklar motorik och koordination och målet är att hitta glädjen i att röra sig. Fokus ligger på att under lekfulla former lära sig de fyra grundläggande slagen (forehand, backhand, serve och volley).

Man använder en skumgummiboll eller en så kallad play and stay-boll som går långsammare än en vanlig tennisboll och man spelar på minitennisplan som är 12 meter lång, vilket är hälften av en stor plan. Näten är också mindre än de vanliga.
Vi har 2 ledare på 4-6 barn.

Träning
En timmes träning i veckan

Mål
Att ha roligt och få en första inblick i tennisen och föreningslivet.

Att utifrån sin ålder utveckla kroppens ABC (Koordination, rörlighet öga-hand, anpassad kraft, reaktion, balans).

Att kunna grundläggande slag så som forehand, backhand, serve och volley.

TENNISSKOLA
(nybörjare) från ca 8 år

Tennisskolan är det andra steget i OTK’s juniorverksamhet. Här utvecklar vi träningen och den blir mer individanpassad. Tennisskolans grupper tränar för att utveckla sin tennis men främst för att vi tycker om att röra på oss och ha kul ihop med våra kompisar.
Vi erbjuder träning 1-2 gånger i veckan och man avgör själv efter sin egen ambitionsnivå hur många gånger man tränar. Det finns nu möjlighet att testa på att spela matcher, både internt och på inbjudningstävlingar.
Samtliga spelare i tennisskolan har möjlighet att delta i klubbens aktiviteter så som läger, tävlingsresor, tävlingar mm.

Mål
Att tillsammans med sina träningskompisar ha roligt och utvecklas både i tennis och socialt.

Förstå varför man gör de olika momenten så som uppvärmning, teknikträning, stretching mm.

Att lära sig förstå tennisspelet så att man själv kan vara med och påverka sin egen träning.

Att utefter sin ålder utveckla kroppens ABC (Koordination, rörlighet öga-hand, anpassad kraft, reaktion, balans).

Förväntningar
Att man följer tränarens instruktioner och de regler som finns.

Att man hjälper till på klubbens aktiviteter och i arbetet med utebanorna.

Förmåner
Gratis spel med klubbkamrat om det finns lediga banor.

Ingen anmälningsavgift till våra hemmatävlingar.


UTVECKLINGSGRUPP
ca 6-12 år

Utvecklingsgruppen är det andra steget i OTK’s juniorverksamhet och är gruppen för dig som vill satsa på att tävlingsspela. Här utvecklar vi träningen och den blir mer individanpassad. Utvecklingsgruppen tränar för att utveckla sin tennis mot en mer tävlings- och prestationsbetingad satsning. Träningen är individanpassad och spelaren förväntas kunna ta ansvar för vissa delar av träningen själv.
Klubben erbjuder spelare i utvecklingsgrupp träning 1–4 timmar/ vecka.

Utvecklingsgruppen är uppdelad i tre steg anpassat efter individen.

Steg 1 Miditennis - man spelar med orange boll (50% mjukare än vanlig boll), här läggs stort fokus på att spelarna lär sig en bra teknik, rörelseschema och koordination. Vi spelar över det vanliga nätet men med förminskad bana.

Steg 2: Maxitennis – man spelar med grönprickig boll (25% mjukare än vanlig boll). Även här läggs stort fokus på att utveckla teknik i grundslag och serve men också på hur spelarna ska röra sig för att täcka så mycket av banan på bästa sättet. Man börjar nu tala om speltaktik. Detta steget ger en god kännedom om tennisens regler, teknik och rörelsemönster.

Steg 3: Här spelar vi med hård boll och lägger allt större fokus på att utveckla den individuella spelstilen och försöker hitta det bästa spelsättet anpassat efter de styrkor som spelaren besitter.


Mål
Att med sina träningskompisar ha roligt och utvecklas både i tennis och socialt.

Förstå varför man gör de olika momenten som uppvärmning, teknikträning, stretching mm.

Att klara av att ta eget ansvar och följa det uppvärmningsschema som tränare delar ut.

Att utifrån ålder utveckla kroppens ABC (Koordination, rörlighet öga-hand, anpassad kraft, reaktion, balans).

Att börja spela tävlingsmatcher och att delta på tävling även utanför Oskarshamn.

Förväntningar
Att Du deltar i våra hemmatävlingar som vi arrangerar.

Att ungdomar samt föräldrar hjälper till vid våra hemmatävlingar med cafeteria matchövervakning osv.

Att ni hjälper till på diverse städdagar och iordningställande av utebanor.


Förmåner
Samtliga spelare i utvecklingsgruppen har möjlighet att delta i klubbens aktiviteter så som läger, tävlingsresor, tävlingar mm.

Möjlighet till 1 timme tränarledd fysträning per vecka.

Gratis spel med klubbkamrat om det finns lediga banor.

Ett utvecklingssamtal per år samt tävlingsplanering.

Ingen anmälningsavgift till våra hemmatävlingar.

Gratis spel på lördagsliret samt fika vid de tillfällena.


 


 

TÄVLINGSGRUPP

ca 13 år och äldre

Tävlingsgruppen är för Dig som kommer från utvecklingsgruppen och vill fortsätta utveckla ditt tävlingsspel. Här jobbar vi på individnivå och fokus ligger på att utveckla ett taktiskt tänkande och ett individanpassat spel utifrån Dina styrkor och målsättningar. Träningen är helt individanpassad och spelaren förväntas ta stort ansvar själv vad det gäller målsättningar, fysträning samt skadeprevention. Träningen är prestationsinriktad men glädjen är fortfarande central och en viktig del av verksamheten.
Vi erbjuder träningar 3-6 timmar/ vecka samt ett obligatoriskt fyspass.

 

Mål
Att utvecklas som människa och spelare och ta steg mot den bästa Du kan bli

Lära sig att förstå de olika delarna av träningen och att själv kunna ta ansvar för sin fysträning och skadeprevention

Ge samtliga spelare möjlighet att ta sin tennis vidare, till exempel för tennisgymnasium/collage

Att regelbundet deltaga på tävlingar och lära sig matchtaktik

Att förutom hemmatävlingar spela minst 4 sanktionerade tävlingar/år.

Att delta på 2 fystester / år

Att ha minst 80% närvaro på träningen under året (sjukdom räknas ej som frånvaro)

Att delta på minst två av de av klubben anordnade läger per år.

Att delta på någon av de tävlingsresor vi anordnar.

Alltid visa en positiv inställning på banan och vara ett gott föredöme för yngre spelare.

Förväntningar
Att föräldrar hjälper till vid hemmaarrangemang så som tävlingar och läger, med t ex cafeteria, matchövervakning samt iordningställande

Att både ungdomar och föräldrar hjälper till vid städdagar och i arbetet med utebanorna

Att i samarbete med andra och/eller klubben ordna gemensamma resor till och från tävlingar

Att alltid representera OTK med klubbkläder när man är ute på tävlingar och läger.

Att minst en gång per termin baka eller på annat sätt bidra till cafeterian.

 

Förmåner
Gratis spel med klubbkamrat om det finns lediga banor.

Ett utvecklingssamtal per år samt tävlingsplanering.

Seriespel betalat av klubben samt måltid under de dagar seriespelet pågår.

Ingen anmälningsavgift till våra hemmatävlingar.

Tre sanktionerade tävlingsavgifter per år

Träningsläger under lov

Gratis spel på lördagsliret samt fika vid de tillfällena.