Barn & Ungdom

Är ditt barn intresserat av att börja spela tennis i en rolig och utvecklande verksamhet? 

Senior

Vi har både vuxenkurser och gruppspel för de som är över 18 år och vill börja spela tennis.

Boka bana

Boka bana smidigt bokningssystemet.

 

 

AKTUELL INFORMATION

Banbokning
Vi kommer nu vid årsskiftet att se över våra rutiner kring banbokning. Vi kommer att genomföra en översyn av allt spel i hallen och förhoppningsvis kunna höja beläggningsgraden samt komma till rätta med det fusk som tyvärr förekommer.
Vi kommer i fortsättningen vara mycket noga med att allt spel skall betalas i förväg och om detta inte följs så medför det straffavgifter. Vid flertalet upprepningar kan ytterligare åtgärder vidtas.
OTK är en ideell förening och det är klubbens medlemmar som påverkas negativt om inte dessa regler följs. Tillsammans bygger vi OTK's verksamhet, låt oss göra det på ett bra sätt!

Köksrenovering

Efter att vi har haft vår roliga julfest kommer vi att påbörja en renovering av köket. Målet är att i mitten av januari kunna presentera vår nya cafeteria, med utökat sortiment och möjlighet till bättre service. 
Vi ber er därför att ha lite överseende med att det kan vara något rörigt under byggtiden.
Tack på förhand!

NYHETER

 
använd denna länk när du gör dina inköp på nätet. tack!

använd denna länk när du gör dina inköp på nätet. tack!